Home / Học tiếng Nhật giao tiếp / 100 Mẫu câu giao tiếp tiếng Nhật thông dụng

100 Mẫu câu giao tiếp tiếng Nhật thông dụng

100 Mẫu câu giao tiếp tiếng Nhật thông dụng
Cùng gửi đến các bạn 100 mẫu câu giao tiếp tiếng Nhật thông dụng, cho những người mới bắt đầu học tiếng Nhật.
Cảm ơn Dekiru Nihongo đã chia sẻ.
Chúc các bạn học tập tốt.

Download : PDF

Xem thêm:
Từ vựng tiếng Nhật trong công việc
Từ vựng tiếng Nhật sử dụng khi đi Xin visa, Gia hạn visa