Home / JLPT / JLPT N2 / 100 Câu điền sao N3, N2 đã từng xuất hiện trong đề thi JLPT (Có đáp án)

100 Câu điền sao N3, N2 đã từng xuất hiện trong đề thi JLPT (Có đáp án)

100 Câu điền sao N3, N2 đã từng xuất hiện trong đề thi JLPT (Có đáp án)


Trong bài hôm nay chúng ra sẽ cùng ôn lại những câu hỏi dạng điền sao đã có trong đề thi JLPT N3, N2.
Hy vọng với tài liệu này sẽ hữu ích với các bạn.

Download tài liệu: PDF

Xem thêm: Tổng hợp 40 câu Từ Vựng JLPT N3