Home / Học tiếng Nhật / 運動 (N3読解問題 – Đọc hiểu N3) – 2

運動 (N3読解問題 – Đọc hiểu N3) – 2

N3読解問題55+
55+ reading comprehension tests for level N3

運動

日本では 毎日の 生活 べんりに なって、休を 動かす ことが たいへん 少なく なりました。どこへ 行くのにも 車や 電車に 乗り、エレベーターや エスカレータを 使うので、かいだんを 上ったり 下りたり する ことも 少なく なりました。それで さいきん 休の ぐあいが 悪い 人が ふえて きました。病院へ 行くほどでは ないけれど、元気が 出ません。多くの 人の 休が よわく なって いるようです。その うちに ほんとうに 病気になる 人が ふえて きそうな 気が します。

Vận động

Vì cuộc sống hàng ngày ở Nhật rất tiện lợi nên việc di chuyển trở nên không mấy vất vả. Dù có đi đến bất cứ đâu thì cũng lên ô tô hay tàu điện, sau đó sử dụng thang máy hay thang cuốn, nên việc đi lên, đi xuống bằng cầu thang cũng trở nên ít hơn. Vì vậy, gần đây, số lượng người có sức khỏe xấu tăng lên. Mặc dù không phải đến mức phải đi đến bệnh viện nhưng thấy không khỏe mạnh. Có vẻ sức khỏe của nhiều người đã trở nên xấu đi. Trong khi đó tôi thực sự cảm thấy rằng số người bị bệnh tăng lên.

End.