Home / JLPT / JLPT N5 / Download 新日本语能力考试N5 语法练习篇 PDF

Download 新日本语能力考试N5 语法练习篇 PDF

新日本语能力考试N5 语法练习篇

新日本语能力考试N5语法练习篇》为《新日本语能力考试N5语法解说篇》的配套用书,完全以新考试指导方针和最新公布的样题为依据编写而成。

《新日本语能力考试N5语法练习篇》分为两大部分成就合格(30套题目)和挑战高分(20套题目)。题量丰富,难易程度适中,对于参加新考试的学习者来说是不可多得的练习辅导书。

Câu hỏi ôn tập chỉ toàn là tiếng Nhật, vẫn hoàn toàn có thể dùng để ôn luyện được nhé. Tài liệu này chuyên về ngữ pháp N5 được thể hiện qua 2 step, step 1 có 30 bài ôn với phương châm giúp bạn thi đậu N5, step có 20 bài ôn với phương châm giúp bạn đậu cao N5.

(オリジナルを買う余裕があれば)

Download ebook: Here